www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Práce s mapou a buzolou

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Práce s mapou a buzolou' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: Práce s mapou a buzolou
Mapa je zmenšený obraz části zemského povrchu. Může vzniknout tak, že z letadla vyfotografujeme krajinu pod sebou. Takový obrázek je ale ještě nedokonalý, chybí mu několik náležitostí, které mapa musí mít: Měřítko je to poměr dvou čísel, který udává, kolikrát je skutečná vzdálenost při zakreslení do mapy zmenšena. (třeba 1 : 200 000 znamená, že skutečná vzdálenost dvě stě tisíc centimetrů je na mapě zmenšena na jediný centimetr.) Turistické mapy mají běžně tato měřítka: 1 : 100 000 (1 cm na mapě = 1 km), 1 : 50 000 (1 cm na mapě = 0,5 km) Mapové značky na obyčejné zmenšenině krajiny by zanikla spousta důležitých detailů. Proto se ke znázorňování cest, železnic, řek, památných stromů a jiných orientačních bodů používají mapové značky. Jejich velikost neodpovídá měřítku mapy. (Takže měřit šířku řeky podle běžné mapy nemá smysl.) Vrstevnice znázorňují výškový reliéf zobrazené krajiny...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Teoretické základy práce s mapou
Technika čtení mapy má vytvořit dokonalou, plastickou představu o prostředí, v němž se má závodník pohybovat a umožnit volbu nejvhodnějšího postupu. To předpokládá znát speciální mapový klíč map pro OB, orientaci mapy, znát měřítko mapy, měření vzdáleností na mapě i v terénu, přenášet směry běhu z mapy do terénu. Jako základ, pro účast na prvních trénincích a závodech, stačí znát: Barvy na mapě: bílá - les, bez obtíží průběžný zelená - les hustý, špatně průchodný nebo křoví žlutá - otevřený terén bez stromů (pole, louky, paseky) hnědá - výškopis (především vrstevnice) a terénní tvary modrá - vodstvo (potoky, rybníky, prameny, bažiny aj.) černá - (cesty, ploty, budovy, atd.), ale také skály a kameny. Úplně nejlepší je, pokud se značky učíte přímo v terénu ve známém místě - neustále porovnáváte mapu s okolím, hledáte, jak je v mapě zakresleno to, co vidíte. Na vojenských nebo turistických mapách je severní okraj zpravidla na jejím horním okraji. Na mapách vydaných pro orientační běh tomu tak být nemusí, sever může být i jinde. Vzhledem k obvyklým měřítkům orientačních map doporučuji pro snadnější přepočet uběhnuté vzdálenosti předem znát počet dvojkroků potřebný k překonání stometrového úseku...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Kurz práce s GPS
Moderní technika se stále více stává součástí našeho každodenního života. Ne jinak je tomu v případě navigačního systému GPS. Aby nám tato technologie mohla dobře sloužit, je naprosto nezbytné naučit se ji bezvadně a správně ovládat. Připravili jsme pro vás víkendový kurz, který se na GPS navigaci dívá očima horského turisty či cykloturisty. Praktický nácvik práce s mapou, busolou a GPS v terénu (projití naplánované trasy, záznam prošlé trasy, ukládání bodů, vytváření bodů pomocí mapy). Způsob výuky: Teorie je promítána v názorných 'Power point' prezentacích. K dispozici dostane každý skripta...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Orientace v terénu
Pár řádků o orientaci v terénu s kompasem (nebo buzolou) i bez ní, o práci s mapou, určení světových stran atd. Světové strany Kompas (nebo buzola) ukazují na magnetický pól Země, který je trochu vzdálen od severního pólu, ale pro orientaci je tato odchylka zanedbatelná. Světové strany jsou na buzole (nebo kompasu) vyznačeny písmeny z anglických názvů světových stran: N (north =sever), S (south = jih), E (east = východ) a W (west = západ) Orientace mapy Orientace mapy je jedna z nejdůležitějších činností s mapou. Je to natočení mapy tak, aby světové strany na mapě, souhlasily se světovými stranami v přírodě. Na mapu přiložíme buzolu podél mřížky (ve směru sever-jih) nebo okraje mapy a točíme s mapou (a s ní i buzolou) dokud buzola (střelka) nebude v mezeře mezi dvěma čárkami (nebo kompas nebude rovnoběžný s mřížkou směřující od shora dolů (od severu na jih). Azimut určíme tak, že natočíme stupnici u buzoly na požadovaný azimut a opět s buzolou točíme, dokud střelka nebude v mezeře mezi dvěma čárkami. Pomocí azimutu se také dá určit vaše poloha...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Základy topografie
U busoly je to obdobné, je zde možné otáčet stupnicí a srovnat tak směr střelky s označením N na stupnici. Funkci kompasu (busoly) ovlivňuje blízkost kovových předmětů, je proto nutné dodržovat minimální vzdálenost několik desítek metrů od nákladních vozidel, BVP, OT apod., ale také alespoň 1 m od osobní zbraně nebo kovových součástek výstroje (lopatka, zásobníky..). Slunce - ráno je slunce přibližně na východě, v poledne na jihu a večer na západě. Práce s mapou a buzolou. Zorientování mapy na sever - Kotouč na buzole se natočí tak, aby značka severu na něm vyznačená byla v zákrytu s vyznačenou podélnou linií buzoly. Buzola se položí na mapu tak, aby značka severu na kotouči ukazovala na horní okraj mapy a podélný okraj buzoly byl rovnoběžný s poledníky (kilometrovou sítí). S mapou se pomalu otáčí, až se střelka ukazující na sever dostane do zákrytu se značkou severu na otočném kotouči...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci Kompasy a buzoly
Ukázka se stránky: Disciplíny hry Plamen
Pětičlenná hlídka na dráze navštíví postupně pět kontrolních stanovišť, na kterých prokazuje znalosti správného hasiče a dovednosti pro pobyt v přírodě. Střelba ze vzduchovky co se čím hasí, taktické značky hasičského nářadí lezení po vodorovném laně ošetření zranění zlomená ruka a poraněné koleno mapové značky, práce s mapou a buzolou. Požární útok, to není jako práce s buzolou, děti. Sedmičlenné družstvo má k dispozici přenosnou stříkačku, nádrž s vodou a nářadí potřebné k tomu, aby uhasilo požár představovaný dvěma terči na konci trati. Útok musí být provedený bez chyby, rozhoduje čas. S dobře rozdělenými úkoly...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Zálesácké zkoušky
Jistota v práci s buzolou a mapou, mapové a pochodové značky, určování světových stran bez buzoly, absolvování orienťáku za daný čas, orientace v okolí tábora. Vyluštění různých zadaných šifer a zašifrování textu. Nastřílet danou hodnotu. Rozdělat oheň jednou sirkou i za mokra, znalost druhů ohňů, zatopit v kamnech, telefonní čísla, podílení se na přípravě táboráku. Znalost 12 uzlů (povinně: ambulanční, lodní, dračí smyčka, liščí smyčka, zkracovačka, osmička), navázat 2 různá lana, svázat klacky do kříže...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: SDT Kámen | Ostatní
Jdeme-li po vrstevnici, jdeme po rovině. Husté vrstevnice znázorňují strmý kopec (jeho svah rychle nabírá výšku). Na mapách padesátkách bývají vrstevnice po 10 metrech, na stovkách po 20 metrech. Sever na mapě většina map je kreslena tak, aby její horní okraj směřoval přesně k severu. Nejpřesnější je to podle buzoly. Jen nesmíme zapomenout, že sever je na mapě nahoře a k severu ukazuje ta polovina střelky označená fosforem (nebo jinou značkou). Práce s buzolou a mapou...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: KIDS ARMY | Topografie
Mnohé drobné předměty, které mají pro orientaci v terénu často velký význam (a nelze je zakreslit v měřítku mapy) jsou znázorněny smluvenými značkami, které určují i hodnotu terénních předmětů (např. únosnost mostů, šířku cest,hloubku vodních toků, výšku lesa apod.) Smluvené topografické značky se dělí na: OBRYSOVÉ, které slouží k označení terénních předmětů v měřítku mapy (lesy, zahrady atd.) Plochy uvnitř značek se vyplňují určenými značkami, které určují hodnoty a charakter terénního předmětu (druh stromu, jejich výška a průměr apod.) MĚŘÍTKOVÉ, které zobrazují menší předměty, jenž nelze vyjádřit v měřítku mapy. Nazýváme je měřítkovými proto, že počet i rozměry těchto předmětů závisí na měřítku mapy. Určují přesnou polohu předmětu, ale neudávají rozměry předmětu. Mapový sever sever, kterému odpovídají souřadnice na mapě a od něhož se odvozují údaje na mapě. Magnetický sever sever, ke kterému směřuje střelka kompasu a od něhož se odvozují všechna magnetická data. Znalost kartografických symbolů kombinovaná se souřadnicovou sítí a měřítkem, vám poskytuje dostatek informací, abyste dokázali určit dva body na mapě, jejich vzdálenost a jak dlouho vám bude trvat cesta mezi nimi...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Radstadt
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Fügen
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Königsleiten

Dovolená Řecko

Copyright © 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt