www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Jak získat české občanství

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Jak získat české občanství' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: PORADNA pro občanství a občanská a lidská práva
Chci žádat o české občanství ale ponechat si i slovenské. Je možné, mít i české a slovenské občanství? Prosím o radu, zda je možné v České republice mít dvě občanství, např. být občanem České republiky a zároveň Chorvatska. Již delší čas žiji se svým přítelem, který není občanem ČR, v cizině. Nyní jsem těhotná a chci, aby naše dítě mělo jeho i moje občanství, je to možné? Můžu získat české občanství, když jsem po 1.1.1993 nabyla australské občanství...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Udělení státního občanství České republiky | Cizinci v České republice
Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice. Ministerstvo vnitra může (nikoli musí) žadateli prominout splnění výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství uvedených... Prominout splnění podmínky spočívající v prokázání o pozbytí dosavadního státního občanství lze tehdy, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt, oprávněně se zdržuje na území... Dítěti mladšímu 18 let lze udělit české státní občanství samostatně (lze pro něj podat samostatnou žádost) na základě žádosti zákonného......
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Jak získat státní občanství ČR
Mezi námi žije hodně lidí s exotickými jmény, a přece - soudě podle občanství - našinců. Ať už je k nám přivedly jakékoliv důvody, v Čechách se jim líbilo a zůstali natrvalo. Rovnoprávnými občany se stali v okamžiku, kdy jim bylo uděleno... Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra ČR vaší žádosti o udělení státního občanství, vydá zamítavé rozhodnutí. Proti němu se můžete do 15 dnů od jeho doručení odvolat k... Doklad o pozbytí dosavadního státního občanství Dítěti mladšímu 15 let lze udělit občanství samostatně, na základě žádosti zákonného zástupce. Postup je stejný jako u žádosti rodičů, kde je již dítě zahrnuto....
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Jak se nabývá státní občanství České republiky
Českým občanem se tehdy stal i ten československý občan, který se nenarodil v Československu, pokud byl k 1. lednu 1969 přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, anebo, jestliže nebyl přihlášen k trvalému pobytu v Československu, měl-li tento občan nebo jeho rodiče, trvalý pobyt na území České republiky v době odchodu z Československa. Jestliže jste se narodili po 31. prosinci 1992, pokud prokážete, že Vaše matka nebo Váš otec byl v den Vašeho narození českým občanem, získali jste automaticky narozením české občanství. Občanství je možné udělit pouze na žádost cizince, který bydlí v České republice a má tam cizineckou policií povolen trvalý pobyt. Žádost se spolu s předepsaným dotazníkem......
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Jak mohou cizí státní příslušníci získat občanství České republiky? - Krajane.net
Jaké jsou možnosti získání českého občanství, kde mohu o občanství požádat? Pokud splňuji podmínky, jaké jsou zákoné lhůty pro vyřízení mé žádosti? Doklad o pozbytí dosavadního státního občanství si žadatel obstará až poté, kdy od Ministerstva vnitra ČR získá příslib udělení českého státního občanství... Potřebné formuláře k žádosti o udělení státního občanství ČR jsou k dispozici na příslušném úřadě, kde se žádost podává. Za udělení státního občanství se platí správní poplatek ve výši 5000 korun, a to bez ohledu na to, jestliže v žádosti bylo zahrnuto více osob. Ve zvlášť odůvodněných případech může ministerstvo vnitra správní poplatek snížit na 500 korun....
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci Projektory
Ukázka se stránky: DISKUTUJTE S NÁMI | cizinci | poradna práva
Podle nové zákona o nabytí státního občanství, jsem usoudil že mám právní nárok na České občanství. Nacházím se zde od 9 let, mám trvalý pobyt již 8 let a je mi 24 let, mám tedy nárok na získání občanství prohlášením? Dále bych se chtěl zeptat, jak by to u ní, jako u občana EU, který se provdal za českého občana (občana EU), bylo s trvalým, resp. přechodným, pobytem, a jaké musí splňovat podmínky pro jednotlivé typy těchto dvou pobytů. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli já jako pracující Čech v Čechách, si mohu vzít partnerku Češku pracující dva roky v Německu....
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Občan a občanství
Článek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství. Být občanem státu tedy neznamená pouze vyjádření příslušnosti ke státu (tj naplnění formálních, většinou právních předpokladů, které umožňují stát se příslušníkem daného státu), ale představuje i naplnění vztahu člověka ke... Občanem, v užším slova smyslu, se může stát pouze ten člověk-obyvatel, který splní zákonem stanovené podmínky k nabytí příslušnosti ke státu. Stát tedy stanovuje, kdo se stane jeho občanem a kdo... Zákon o českém občanství byl kritizován zejména s ohledem na určitý diskriminační charakter vůči některým skupinám....
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Udělení státního občanství České republiky — Ostrava
Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice. Úřad příslušný k podání žádosti vyplní se žadatelem dotazník, pohovorem ověří jeho znalost českého jazyka a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle prostřednictvím cizinecké policie, která rovněž připojí své stanovisko, Ministerstvu vnitra, které o žádosti rozhodne. Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání......
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Maurach
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Sankt Leonhard im Pitztal
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Fügen

Dovolená Řecko

Copyright © 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt