www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Dálnice v Německu

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Dálnice v Německu' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: Dálnice v Německu - Wikipedie
Německé dálnice bývají obvykle spojovány s expanzivní politikou a militarizací Hitlerova Německa. To odpovídá ovšem jen v tom smyslu, že Hitler urychlenou výstavbu dálnic skutečně prosazoval. I když pojem Autobahn vznikl až roku 1929, jsou první dálnice staršího data: za první dálnici vůbec je považován závodní okruh AVUS v Berlíně z roku 1921 (dnes součást dálnice 115), první delší dálnice v Německu, která spojovala dvě města, byla uvedena do provozu 1932 mezi městy Kolín nad Rýnem a Bonn. Otázka zavedení rychlostního limitu na německých dálnicích je stará několik desítek let a vyznačuje se velmi bouřlivou diskusí, kde na jedné straně stojí zastánci mota Freie Fahrt für freie Bürger, na druhé straně pak mnoho expertů z oblastí úrazovosti, ochrany prostředí atd. Německé dálnice jsou v tomto ohledu jistým unikátem: na přibližně jedné polovině délky není rychlost pro osobní vozy nikterak omezena, platí zde pouze všeobecné, avšak nezávazné doporučení, dodržovat dobrovolný limit 130 km/hod. Přibližně jedna třetina dálnic má pak trvající omezení rychlosti, zbytek se řídí hustotou dopravy a jinými...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Mýtné EU, Mýto,dálniční poplatky v Německu, jednotka OBU
V rámci veřejně-soukromého partnerství vyvinula a vybudovala společnost Toll Collect na objednávku Spolkové Republiky Německo mýtný systém, který poprvé na světě zkombinoval techniku satelitního určování polohy s moderní mobilní komunikační technologií v jednom systému. Poplatky jsou vybírány – narozdíl od používání dálničních známek – v závislosti na ujeté zpoplatněné trase, počtu náprav a emisní třídě. V nákladním vozidle instalovaný palubní přístroj rozeznává pomocí satelitního signálu a přídavných navigačních senzorů, přes které zpoplatněné silniční úseky nákladní vozidlo projíždí. OBU stanovuje polohu vozidla a kdykoliv ji může přiřadit jednomu z přibližně 5400 silničních úseků na více než 25000 kilometrech zpoplatněné silniční sítě (oba směry). Přístroj potom podle uživatelem zadaných údajů, například emisní třídy a počtu náprav, vypočítá poplatek a údaje odešle přes mobilní síť do centrály společnosti Toll Collect. Alternativou jsou manuální způsoby zaúčtování mýta: Uživatel může zaúčtovat zpoplatněnou trasu na jednom z terminálů nebo na internetu. Tyto údaje se taktéž přenášejí do centrály společnosti Toll Collect...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: České dálnice - Informace pro řidiče - Německo
Na směrově dělených komunikacích mimo město platí stejná rychlostní omezení jako na dálnici, tj. pokud není dopravním značení stanoveno jinak, je pouze doporučena rychlost 130 km/h. V praxi však bývají takovéto úseky velmi často osazeny dopravními značkami omezujícími maximální povolenou rychlost. Značka 'silnice pro motorová vozidla' vylučuje z provozu na takovéto komunikaci nemotorová a pomalá vozidla, platí na ni ovšem výše uvedená rychlostní omezení, tj. na směrově nedělené komunikaci mimo město 100 km/h a na směrově dělené doporučených 130 km/h, není-li stanoveno místní úpravou dopravního značení jinak. Telefonování během jízdy je možné pouze se sadou hands free. Ve obcích a městech je nutné respektovat modré parkovací zóny, které mohou být buď zpoplatněné nebo zdarma, tzv...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: HISTORIE - německé dálnice na našem území
Ihned po odtržení pohraničí od tehdejšího Československa začínají sudetští politici uvažovat o stavbě dálnice, která by zajistila lepší dopravní podmínky v nově vzniklé, tzv. Sudetské župě. Sudetská dálnice má začínat na dálniční křižovatce poblíž obce Streitau. Odtud má pokračovat ve směru na bývalé státní hranice, které má překročit u obce Hohenberg. Druhá větev z Chrastavy by pokračovala v původní trase Sudetské dálnice do Görlitzu již jako A48, která měla končit až za Štětínem u Baltského moře. O rozsahu prací můžeme pouze spekulovat. V dnešní době je dálniční těleso ponecháno svému osudu a ani v budoucnosti se s ním nepočítá...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Dálnice - Silnice . cz >> Dálnice D5 >> Praha - Plzeň - Německo
Usnesení vlády č. 304 ze dne 24. května 1995 bylo schváleno propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu. Dálnice D5 je součástí IV Panevropského koridoru ve větvi A (Berlín/Norimberk - Praha - Bratislava - Budapešť - Konstanta/Thesaloniki/Istanbul) a také mezinárodní silnice E50 Paříž - Norimberk - Praha - Košice - Kyjev. Dálnice D5 je celá v provozu, poslední úsek byl zprovozněn 6. řijna 2006. Následuje MÚK Beroun-východ se silnici II/605, která je postavena jako trubkovitá...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci GPS navigace
Ukázka se stránky: Dopravní předpisy v Německu | MotoTipy
Dálnice v Německu jsou pro automobily, které váží méně jak 3,5t bezplatné. Automobil s obytným přívěsem vybavený plaketou TEMPO 100 může jet na dálnicích 100 km/h. Nezapomeňte zelenou kartu, lékárničku, varovný trojúhelník a reflexní vestu. Telefonování je během jízdy možné pouze se sadou hads free. Použití bezpečnostních pásů je povinné na předních i zadních sedadlech, jsou-li instalovány. Děti menší než 150 cm musejí používat dětský zádržný systém. V případě, že takový systém není ve vozidle instalován, nesmí vozidlo převážet děti do 3 let a starší děti nesmějí sedět na předním sedadle...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Hitlerova dálnice - první dálnice v Československu
Exteritoriální dálnice Vídeň Vratislav - také známá pod názvem Hitlerova dálnice, nebo pod zkratkou A88, je označení nedostavěné dálnice, která měla vést přes Moravu a severovýchodní Čechy a měla spojovat Vídeň s polskou Vratislaví. Avšak tyto plány se zhroutily po podepsání Mnichovské dohody - Československobylo od roku 1933 v ohrožení Německa, které činilo nároky na Československé území. Součást dohody o postavení dálnice byla, že protektorát předá všechny pozemky Německu zdarma, to zase mělo zajistit finanční zajištění stavby, dopravní policii a celní službu na sjezdech na našem území. Dálnici měla budovat německá firma RAG. Avšak některé úseky měly vybudovat protektorátní firmy. První česká dálnice se začala stavět až o měsíc později. K obnovení výstavby dálnice už za druhé světové války nedošlo...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Německo možná zprivatizuje dálnice - Autonovinky | Autoweb.cz
V Německu se rozjíždí diskuse o privatizaci dálnic, která by znamenala zpoplatnění i pro osobní auta. Německo uvažuje o privatizaci svých dálnic, které jsou pro osobní vozy zatím bezplatné. Prohlásil to podle listu Welt am Sonntag spolkový ministr hospodářství Wolfgang Clement. Podle již vypracovaného návrhu by celoroční známka pro osobní auta měla stát 100 eur (asi 3000 Kč), kromě toho by měla existovat také týdenní i jednodenní známka. Odhaduje se, že by takové zpoplatnění dálnic pro osobní vozy vyneslo tři miliardy eur ročně. Bylo chybou, že Německo dálniční nálepku nezavedlo již dříve,' prohlásil podle listu Stuttgarter Nachrichten zemský premiér Bádenska-Württemberska Günther Oettlinger (CDU). Napříště bude podle něj třeba...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Autem do Itálie: v Německu turisty zdrží opravy dálnice | Týden.cz
Pokud nebudete mít svůj vůz v perfektním technickém stavu, můžete se na cestě do Itálie nečekaně zdržet v Německu. Tamní policisté totiž mohou řidiči nařídit, aby své auto nechal přímo v Německu opravit, a do té doby jej ze země nepustí. O této a dalších překážkách na cestě k moři se dočtete v posledním dílu krátkého seriálu on-line deníku TÝDEN.CZ Autem na dovolenou. Letos v létě tam mohou zahustit dopravu rozsáhlé stavební práce na dálnici A8. Mezi Stuttgartem a Mnichovem očekávejte komplikace. A to především v úseku od Augsburgu na Mnichov, kde jsou hlášena tři dlouhodobá omezení... V části dálnice o délce osm a půl kilometru je ještě omezen provoz a snížena nejvyšší povolená rychlost na osmdesát kilometrů za hodinu mezi obcemi Friedberg a Adelzhausen...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Dálnice v Německu - USA 2008 wiki
Systém dálnic v Německu ( německy Autobahn ) patří k nejhustším dálníčním sítím na světě a je svými 12 044 km délky (2007) třetím nejdelším dálničním národním systémem po Interstate Highway System v USA (75 376 km) a National Trunk Highway System v Číně (45 400 km). Dálnice jsou v Německu označovány jako Autobahn, s následujícím číslem např. Autobahn 10 (zkráceně A 10 ), nebo Bundesautobahn ( spolková dálnice ), např. Bundesautobahn 100 (zkráceně BAB 100 ). Jejich číslování odpovídá přibližně následujícímu principu: dálnice ve směru sever-jih dostávají lichá čísla, ve směru západ-východ sudá jednomístné číslice označují dálnice, protínající napříč velké části Německa (číslo 10 pak má Berlínský okruh) dvoumístná čísla pak vyznačují dálnice v různých regionech a sice takto: A 10 a vyšší: Berlín, severovýchod Německa A 20 a vyšší: severní Německo A 30 a vyšší: Dolní Sasko, východní Vestfálsko (Lippe), Durynsko, Sasko A 40 a vyšší: Porýní/Porúří až do oblasti Mokuče A 50 a vyšší: dolní Porýní až ke Kolínu A 60 a vyšší: Porýní-Falc, Sársko, jižní Hesensko A 70 a vyšší: Francko, Vogtsko, Durynsko A 80 a vyšší: Bádensko-Württembersko A 90 a vyšší: jihozápadní části Bavorska, okolí Bodamského jezera třímístné číslice se používají... Nakonec se částečně prosadily argumenty, podle kterých náklady na stavbu a údržbu dálnic musí být placeny dopravními subjekty. Německé dálnice bývají obvykle spojovány s expanzivní politikou a militarizací Hitlerova Německa...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Telfs
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Fügen
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Radstadt

Dovolená Řecko

Copyright © 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt