www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Nebezpečné jezy

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Nebezpečné jezy' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy v ČR
Zásady chování na jezu: - Nekoupejte se pod jezem - Nenajíždějte lodí shora blízko ke koruně - Nenajíždějte lodí k jezu zespodu - Neskákejte do vody kvůli záchraně osob, zvířat nebo materiálu Na jezech ročně utone přes 20 lidí a další desítky jsou odvezeny ve vážném stavu do nemocnic. I když kvůli silničním bilboardům, díky kterým po nárazu autem umírá cca 7 lidí ročně, se plánuje jejich úplné zrušení, u jezů nikdo prevenci neřeší. Též na cyklostezky stát ročně vydává desítky miliónů korun, na vodácké trasy a zabezpečení rizikových jezů jen zlomek. Zkusme tento stav změnit! Zadejte informace o nebezpečném jezu, na kterém došlo k utonutí. Mapa nebezpečných jezů...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy
Samotné sjíždění jezů není velkým přínosem pro techniku kanoisty, víc se lze naučit pod jezem. Dobrá technika umožňuje správně reagovat nad nebezpečným jezem a při jeho (třeba i nechtěném) sjetí přepádlovat vracející se vodu. Když už se ale převrátíme v jezu s dlouhým vývarem, jakákoliv pádlovací technika je zbytečná, utopit se může i ten nejlepší kanoista. Jako nebezpečné jezy se označují vštšinou ty, u kterých vzniká za určitého vodního stavu válec. Není to ale jediné nebezpečí, které u jezů hrozí, nebezpečí na jezech jsou tato: Zadržení vracejícím se proudem, nemožnost překonat tento proud plaváním (naprostá většina všech nehod). Potlučení se o kameny pod jezem v proudu. U některých jezů podemletí a možnost vtáhnutí...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Jez - Wikipedie
Jez (také nazýván: stav, splav, hatě, odborně vzdouvací zařízení neboli zdymadlo ) je vodní dílo, které slouží k vzedmutí hladiny vody (vytvoření zdrže) na říčním toku a které také většinou umožní odebrat část toku mimo hlavní řečiště do náhonu. Obvyklá výška jezu se pohybuje od necelého jednoho metru až po přibližně 3 metry. V minulosti byly jezy budovány hlavně pro pohon vodních mlýnů a pil. Části průtoku byla odvedena do náhonu na lopatkové vodní kolo. V současnosti bývá nejčastějším důvodem pro výstavbu nového jezu potřeba výstavby malé vodní elektrárny a zvýšení vodní hladiny pro případné splavnění části toku. Jezy jsou významné i pro vodní turistiku. Jez nad sebou zadržuje vodu, v případě nížinných řek se sklonem kolem jednoho promile i několik kilometrů před jezem...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: I na mírné řece můžete potkat nebezpečný jez
K tomu, abychom se vydali poprvé na řeku, dnes v podstatě nic nepotřebujeme. Loď i veškeré vybavení si můžeme půjčit. Nikdo neřeší, jestli zvládneme plavidlo ovládat i v mezní situaci, nenutí nás, abychom si vzali vestu a nasadili přilbu. Můžeme klidně vyplout i na tu nejtěžší řeku, aniž umíme vodu číst a tušíme, co dělat, když se převrhneme. K jezu připluly dvě kánoe, na jedné sedí mladý pár, na druhé manželé se dvěma dětmi předškolního věku. Nikdo z nich nemá vestu, ani děti. Rozum zůstává stát nad tím, že žena z lodi před jezem vystoupí, ale dětem dovolí, aby s tatínkem jez spluly...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy v ČR
Pavel Šálek, zvaný Ešus, z výboru sekce vodní turistiky ČSK rozběhnul akci k lepší informovanosti a k usnadnění záchrany u nebezpečných jezů. Do projektu je dále zapojena Vodácká škola záchrany, Hasičský záchranný sbor ČR, dále Povodí Labe, Moravy, Vltavy. Ohře a Odry. Jednou ze součástí tohoto projektu je i vytvoření webové databáze s informacemi o nebezpečných jezech v ČR - www.nebezpecnejezy.cz. Bude zde uvedena poloha namapě a na řece, popis a fotografie toho, jak tyto jezy vypadají, a také co se tam v rámci projektu udělalo, kudy mají záchranáři k jezu přijíždět a podobně. Tento web bude sloužit pro Povodí, pro hasiče a záchranáře a samozřejmě pro vodáky, aby věděli, na cosi dát pozor. A teď co je potřeba od těch z vás, komu nejsou nástrahy na řekách a informovanost lidí lhostejné...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci Lodě
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy se staví dál
Kolik lidí se utopí na jezech? Několikrát jsem slyšel odhad, že to může být až padesát lidí ročně. To nevím, na to statistiky neodpovídají. Petr Ptáček provozuje Vodáckou školu záchrany v Novém Městě nad Metují. Zpočátku se zaměřovala na osvětu mezi vedoucími dětských táborů a vodáckých oddílů. Dnes vyučuje především záchranu z vodního válce pro hasiče a další záchranné jednotky. Jez na většině řek můžeš sjíždět jen na vlastní odpovědnost...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy připraví ročně o život v průměru
V ČR je v současné době nejméně 101 nebezpečných jezů. Tolik jich alespoň eviduje portál www.nebezpecnejezy.cz, na kterých si na detailních mapách mohou všichni zájemci ověřit, kde se tato místa nacházejí. Řada jezů není ani jako nebezpečné označena. Zajistit základní bezpečnost jezů přitom není podle Ptáčka žádnou velkou investicí. Vodácký sport a byznys s ním spojený podle statistik vodáků ročně generuje zhruba 1,4 miliardy korun, z této částky se ale na zabezpečení jezů vrací jen zlomek. Na vodu přitom v ČR ročně jezdí asi 700 000 lidí. Vodáckou problematiku včetně aktualizovaných údajů o sjízdnosti řek a vodních toků lze sledovat...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy
Ale po deštích jsou to krvelační zabijáci. Řeč je o jezech a stupních, které si každý rok vyžádají několik lidských životů. Jaký je rozdíl mezi stupněma jezem? Spád nad stupněm se nezmenšuje a podobně tomu bývá i pod ním. V tom je právě nebezpečí, protože nad stupněm se velmi obtížně zastavuje. Představte si úzký tok s velkým spádem a najednouza zatáčkou metrový stupeň s tři metry dlouhým vývarem, někdy dokonce v betonovém korytě. Jez jenaopak postaven tak, aby nad ním byla klidná hladina, zdrž jezu, vzdutí či „volej“...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Nebezpečné jezy v Brně lemují výstražné cedule a záchranné podkovy - Povodí Moravy
Cedule s nápisem TADY KONČÍ KOUPÁNÍ SMRTÍ nebo také s informacemi o první pomoci stojí od dnešního dne o obou březích řeky Svitavy v Brně vedle nebezpečných jezů v Maloměřicích a Cacovicích. Lidem, kteří se dostanou do problémů tím, že neuposlechnou varování, může pomoci i záchranná podkova, která visí pod výstražnými cedulemi. Kolem obou jezů se objeví také série značek, které upozorní vodáky na fakt, že vplouvají do nebezpečného úseku. Poradí jim také, kde mají vystoupit a odkud je bezpečné zase vyjet. Pokud výstražné cedule odradí byť jen jediného člověka od jeho rozhodnutí skočit do vody, má takové označení smysl. Chceme totiž lidi upozornit na to, že koupání pod jezem je nejen zakázané, ale zejména smrtelně nebezpečné, uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s. p...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Längenfeld
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Kaprun
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Fulpmes

Dovolená Řecko

Copyright © 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt