www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Jak určit sever

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Jak určit sever' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: Jak nejpřesněji určit sever bez kompasu
Ve městě to jde přesně a snadno podle satelitních parabol. Část parabol je s nápisem DigiTV a ty jsou v ČR otočeny zhruba na 197st(Cheb) až 204st(Ostrava). To znamená pokud se koukáte jižním směrem, antény koukají cca 20st doprava od Vás. Většina ostatních parabol je otočená buď na UPC (Cheb 171st, Ostrava 178 = odchylují se o jihu kousek doleva) Nebo na CSLink (Cheb 165st, Ostrava 173st = odchylují se od jihu asi o 7-15st vlevo) Ve výsledku se dá říci, že 99% parabol v čechách kouká na jih s maximální odchylkou 20st. Existuje možnost dokonce přesnější než běžný kompas. Můžete mít mapu a ze znalosti svojí polohy a nasměrováním mapy podle terénu. Nebo ještě lépe ujdete zvoleným směrem nějakou vzdálenenost a pomocí GPS...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Jak najít sever bez kompasu | PŘEŽITÍ V PŘÍRODĚ
Jednou věcí, která vám při tom velmi dobře poslouží je kompas. Nejprve se podívejte jestli máte hodinky a jestli svítí slunce. Pokud ano, můžete s nimi spolehlivě určit světové strany. Otočíte hodinky tak, aby tlustá ručička směřovala ke slunci. Poloměr mezi ní a dvanáctkou je jih a tudíž na druhou strabnu sever. Zase to ale záleží na které straně hodin ručička zrovna je. Vezmete jehlu nebo kancelářskou sponku, kterou roztáhnete a zmagnetizujete ten ostrý konec...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Orientace v mapě
Základním dovedností pro orientaci je znalost světových stran. Rozlišujeme 4 základní světové strany a to: východ, západ, sever a jih. Východ je na té straně, kde vychází Slunce. Přesně na opačné straně je západ, tedy strana, kde Slunce zapadá. Pokud se postavíte tak, že po pravé ruce máte východ a po levé ruce máte západ, pak čelem k vám je sever a za zády máte jih. Často se vám v přírodě stane, že budete potřebovat znát, jak jsou, v místě kde stojíte, rozmístěny světové strany. Je to informace jistě důležitá a někdy k nezaplacení...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Orientace v přírodě- kde je sever
Orientace podle přírody: - lišejníky na stromech narůstají více na severní a severozápadní straně - mraveniště mají severní stranu strmější - samostatně rostlé stromy mají hustější větve na jižní straně - vinice bývají sázeny na jižních svazích - oltáře ve starších kostelech obvykle směřují na východ a hlavní vchod na západ - otvory ve včelích úlech bývají obráceny k jihu - slunečnice se obracejí za sluncem, i když je zamračeno - sníh se na jaře nejdéle udrží na stráních a v příkopech obrácených k severu - letokruhy osamělých pařezů jsou na severní straně hustší než na jižní straně. Tento jev není vždy směrodatný, selhává v údolích, lesích aj., kde vlivem terénu přírodní vlivy na strom nepůsobí tak jako na rovině - letopočet na sloupku trigonometrického sloupku je otočen k jihu - hvězda Polárka (Severka) v noci svítí na severu (najdeme ji s pomocí souhvězdí Velký vůz - pomyslně spojíme jeho zadní kola a vzdálenost mezi nimy pětkrát prodloužíme směrem nahoru, přímo k Polárce. Pokud máme na hodinkách letní čas, už sluníčko nebude na jihu ve 12, ale ve 13 hodin, a půlit se bude úhel mezi malou ručičkou a jedničkou. Pomocí Měsíce a hodinek - jednodužší metoda: Není-li měsíc úplný, je to obtížné, ale v úplňku stojí přímo proti slunci. Ale pozor: slunce je o půlnoci zdánlivě na severu, měsíc na jihu. Rozpůlením úhlu mezi malou ručičkou směřující k úplňku a dvanáctkou tedy opět určuješ jih. Je to způsobeno tím, že naše...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Krávy neomylně poznají, kde je sever a kde jih
Němečtí vědci přišli na to, že krávy se automaticky stavějí směrem na sever, protože mají své vlastní 'zabudované kompasy'. Předpokládá se, že jejich schopnost najít sever je pozůstatkem z dob, kdy předci dnešního skotu potřebovali dobrý orientační smysl při migraci přes Afriku, Asii a Evropu. Doktorka Sabine Begallová a její kolegové z University Duisburg-Essen studovali na Google Earth tisíce snímků skotu na pastvinách ve Velké Británii, Irsku, Indii a Spojených státech. Ačkoliv se často nedalo s jistotou určit, zda kráva na sever směřuje hlavou či zadní částí těla, bylo jasně vidět, že se staví na osu sever-jih. Jak uvádí list Daily Telegraph, různé směry větru a postavení slunce na rozličných pastvinách vedly vědce k jednoznačnému závěru. S jistotou vyloučili...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci Kompasy a buzoly
Ukázka se stránky: Určování světových stran
Velmi přesně zorientovat se můžete pomocí Slunce a hvězd. Je mnoho metod na určování směru a to i na jižní i na severní polokouli. Pohyb Slunce Velmi jednoduchý způsob, jak se orientovat je podle Slunce. To se pohybuje po obloze a za jednu hodinu se posune o 15°. Podle tohoto údaje si můžete i spočítat, kam se Slunce posune za určitou dobu. Na principu Slunce je postavená celá řada metod určování světových stran. Určování směru podle hodinek Tato metoda je velmi jednoduchá...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Mapy a jiné
Teď už byste měli poznat podle měřítka, jestli mezi zvolenými body budete putovat hodinu nebo týden. Přistoupíme tedy k další důležité věci orientace mapy. Světové strany Ve chvíli, kdy víte, kde se na mapě nacházíte, ještě nemáte vyhráno. Další důležitá věc je určit, kterým směrem se vydat. Proto je nutné si mapu zorientovat. Nejjednodušší způsob je, když máte možnost si mapu natočit tak, abyste viděli nějaký významný bod ve vašem okolí třeba věž kostela, který vidíte zároveň na mapě. Natočte si tedy mapu tak, aby směr od bodu, na kterém jste, ke kostelu směřoval stejným směrem, jakým je od vás ve skutečnosti...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Skaut Kuřim - Buzola
Buzola se liší od kompasu tím,že má otočné víčko, které umožňuje určení azimutu. Azimut je úhel mezi směrem severním a směrem ve kterém se nachází určité místo v terénu, měřený z určitého stanoviště. Azimut se měří od severu a to ve směru pohybu hodinových ručiček. Buzolu položit na mapu tak, aby dlouhá strana základny spojovala výchozí místo s cílovým a aby průzor směřoval k cíli otočit víčko buzoly tak, aby sever stupnice víčka směřoval na sever mapy. Na mapách je sever na horní straně. Pro přesné natočení víčka pomohou orientační čáry,které musí být rovnoběžné s čarami sever – jih na mapě. Úhel mezi značkou severu na stupnici víčka a osou buzoly je azimut...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Určování světových stran - Mapa, buzola
V tomto článku se dozvíte několik možností jak lze v přírodě určit světové strany. Podle slunce: Ráno je slunce přibližně na východě, v poledne na jihu a večer zhruba na západě. Pomocí hodinek (slunce): Středem České republiky prochází patnáctý poledník, nad nímž je slunce v zimě v poledne a v létě ve 13 hodin. V tom okamžiku je slunce přímo na jihu od nás. O každou hodinu dříve je o 15° východněji, o každou hodinu později o 15° západněji. Použiješ-li hodinky jako úhloměru, můžeš kdykoliv určit světové strany. Malou ručičku namiř ke slunci a rozpul úhel mezi ní a dvanáctkou (v zimě) a jedničkou (v létě)...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Kaprun
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Bad Kleinkirchheim
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Telfs

Dovolená Řecko

Copyright Š 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt