www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Izolace střechy postup

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Izolace střechy postup' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: Izolace střech technologický postup
Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem. Musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou (tvoří-li hydroizolaci dva pásy, posunou se vůči sobě o polovinu šířky). Pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T (ne X). V hydroizolační vrstvě z více pásů se pásy mezi sebou bezpodmínečně celopošně svařují. Střechy Spoje pásů na střechách se orientují po směru toku vody. Asfaltové pásy se celoplošně natavují k podkladu v případě, kdy hydroizolačně spolupůsobí s podkladem. Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Postup realizace
Veškeré menší nadstřešní prvky (komíny, vzduchotechnika) provedeme kompletním opláštěním použitým hydroizolačním materiálem. Nejpozději po roce ( po prvním zimním období) provedeme zdarma garanční prohlídku střechy. Hydroizolační folie PVC nebo TPO Přednosti střešních hydroizolačních fólií. Vynikající odolnost povětrnostním vlivům. Strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání. Velmi dobrá chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší. Vysoká propustnost pro vodní páry...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Izolace ploché střechy
Jsou určeny pro povlakové krytiny všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou. Vhodné jsou pro všechna konstrukční řešení střech, tj. střechy jedno i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojížděné, s násypem kameniva, zahradní úpravou, zavodněné apod. Střešní krytina může být kladena na všechny běžné podklady (betonové, dřevěné, tepelně izolační desky apod.), a to jak u novostaveb, tak při sanacích stávajících střešních plášťů. Plastové fólie jsou kladeny v jedné vrstvě s podkladní separační geotextilií, k podkladu kotveny, nebo lepeny speciálním polyuretanovým lepidlem, a to i s tepelně izolační vrstvou, pokud je aplikována. Plastové fólie jsou vyráběny na různé materiálové bázi, s pevnostní vložkou nebo bez vložky, a to pro různé způsoby použití. více infromací Asfaltové pásy jsou vyráběny velmi rozmanitě s širokou oblastí technického řešení...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Zateplení šikmých střech - postup práce
Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Izolaci klademe ve dvou vrstvách. Mezi krokve a pod krokve. V tomto případě je parozábrana mezi izolační vrstvou pod krokvemi. Při zateplování nad krokvemi systémem TOPROCK je min. tloušťka izolace 200 mm. Min...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Postup při zateplení šikmé střechy.
Některé materiály tepelné izolace jsou pevnější, tvrdší a lépe drží svůj formát a proto drží mezi krokvemi velmi dobře. Dle dnes nejpoužívanějších modulu krokví je třeba volit i rozměr materiálu, většinou jsou krokve 1000 či 1200 mm. V případě že použijeme tepelnou izolaci ve formátu role naměříme z této požadovaný rozměr a také vložíme mezi krokve. Některé materiály jsou měkčí, ovšem díky této vlastnosti dokonale kopírují nerovnosti a minimalizují tak tepelné mosty, úniky tepla, které vznikají vlivem netěsností mezi izolací a krokví. Jako další vrstvu izolace pod již vyplněné krokve můžeme použít opět materiály jenž jsem použili při vkládání do krokví. Napojení rohů, nebo koutů a dalších dřevěných konstrukcí vzájemně či s fólií opět vyřešíme pomocí spojovací pásky. U prostupů přes parobrzdu věnujte maximální pozornost vzduchotěsnému řešení...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci Izolační materiály
Ukázka se stránky: Jak montovat okna
Jak správně montovat střešní okna s použitím tepelné izolace a podstřešní hydroizolační fólie. Usazení rámu okna VELUX na pomocné střešní latě - obrázek montáže vyrovnání spár mezi rámem a křídlem okna pomocí plastového klínku pro zajištění správného otevírání / zavírání střešního okna - jak namontovat rám okna vložení tepelné izolace po celé délce rámu (izolace spodní a horní hrany rámu okna se provádí až při montáži vnitřního ostění) - postup montáže izolace montáž podstřešní hydroizolační fólie (tepelná izolace je zafixována mezi fólie a nemá možnost vypadnutí) - jak namontovat izolaci na střešní okno instalace drenážního žlábku pro odvod kondenzátu. Obrázek otvoru pro okno VELUX usazení ocelového rámečku včetně izolačního rámu z polyetylenové pěnové izolace na pomocné střešní latě...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Nadkrokevní izolace šikmých střech
Velké zkušenosti máme především se zateplením šikmých střech. U této činnosti je samozřejmostí provedení i ostatních potřebných prácí jako klempířské práce, stavební práce, izolatérské práce, pokrývačské práce a stavební úpravy. Pokud již máte zateplené zdi domu, měli byste se nyní zaměřit na zateplení střechy, aby vám tudy neutíkalo teplo a tudíž i vaše peníze. Je prokázáno, že nezateplenou střechou se ztrácí až 40% tepelné energie domu. Proto je zateplení střechy důležitou  vrstvou každé šikmé střechy domu. Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k lepšímu bydlení. Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Zateplení šikmých střech | Montážní návody a postupy
Tepelně izolační vrstvy v šikmé střeše je nutné chránit proti zatečení dešťovou vodou při poruše krytiny a kondenzační vlhkosti vznikající při pronikáním teplého vzduchu z interiéru. Na straně interiéru vždy používáme parozábranu, která je celoplošně napnuta pod krokvemi a ve spojích a u stěn slepena páskou k tomu určenou. Na straně exteriéru je nad krokvemi položena hydroizolační fólie (obvykle difuzní), která umožňuje prostup kondenzační vlhkosti z tepelné izolace do větrací mezery a zabraňuje případnému zatečení do tepelné izolace při poruše střechy. Hydroizolační vrstva se volně pokládá s určeným přesahem nebo se ve spojích slepuje. Návrh tloušťky izolace řeší ČSN 73 0540 : 2002 (Tepelná ochrana budov), kde jsou uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN. Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Dřevo má 4x větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Ploché střechy | izolace plochých střech, izolace šikmých střech, zateplení fasády
Pokládka střešní krytiny z měkčeného PVC (fólie) není výlučně určená pro ploché střechy, terasy apod. Střešní krytina z měkčeného PVC se může aplikovat i na řadu dalších konstrukčních tipů střech např.: oblouková střecha, pultová střecha aj. Individualita skladby střechy, terasy či balkónu se odvíjí od přání zákazníka, k čemu bude střecha nebo terasa sloužit, zda bude volně přístupná, nebo uzavřená tzn. jakou bude mít zátěž. Technologický postup realizace zelené střechy, zatravnění terasy či balkónu. Ozelenění není výlučně podmíněno plochostí střechy, zeleň se dá aplikovat prakticky na jakékoliv střeše např.: oblouková střecha, pultová střecha apod.. Individualita skladby střechy, terasy či balkónu se odvíjí od přání zákazníka, čím chce střechu či terasu ozelenit zda tam chce mít stromky, vodu ať v podobě jezírka, bazénu či fontány, nebo zda chce pouze trávu či květiny...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Zateplení šikmé střechy podle výrobce tepelné izolace ISOVER
Výrobce ve videu popisuje přesný postup zateplení šikmé střechy mezi krokvemi a nad krokvemi. Doporučený postup pro zateplení šikmé střechy a vkádání tepelné izolace je od výrobce podpořeno doporučeným materiálém pro zateplení šikmé střechy. Jedná se o tepelnou izolaci ISOVER UNIROL PROFI, což je skelná vata s jedním z nejlepších součinitelů tepelné vodivosti na trhu s hodnotou lambda 0,033. Tato skelná vata bývá velmi často použita jako tepelná izolace šikmé střechy v nízkoenergetických a pasivních stavbách rodinných domů. Navíc se jedná o skelnou vatau v rolích, což umožňuje vytvořit si pruhy teplné izolace o v podstatě jakémkoliv formátu. Doporučenou páskou pro spojování parotěsné fólie VARIO KM DUPLEX UV je páska na parotěsné fólie Isover VARIO KB1, což je speciální páska na spojování a opravy parotěsné fólie od značky ISOVER. Jedná se o doporučené příslušenství, stejně tak jako je tmel na napojování parotěsné fólie na stěnu a nebo podlahu objektu, jedná se o tmel Isover VARIO VS, tento je také doporučen pro tyto procedury...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Radstadt
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Telfs
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Fügen

Dovolená Řecko

Copyright © 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt