www.webovy.pruvodce.info
Další informace už nemusíte hledat,
užitečné informace už jsme na webu našli za Vás
bod

Kde se smí rozdělávat oheň

    Už nemusíte dále hledat. Informace na téma 'Kde se smí rozdělávat oheň' jsou zde prezentovány ve zkráceném výběru. Je poměrně obtížné se orientovat ve velikém množství informací, které se dají nalézt na internetu, proto jsme zde připravili výběr z nalezených webových stránek. Uvedeny jsou zde jen odkazy na ty informace, o kterých jsme přesvědčeni, že by mohly být užitečné. Uvádíme krátké citace (maximálně 7 vět) z každé námi vybrané stránky aby jste si udělali základní přehled o obsahu odkazovaných stránek. Pokud vás informace zaujmou, následujte odkazy na kompletní informace na příslušných webových stránkách. Doufáme, že vám zde publikované linky a citace pomohou nalézt hledané informace.
   Pokud víte o dalších užitečných stránkách, které by bylo vhodné do našeho výběru doplnit, neváhejte využít níže uvedeného formuláže pro přidání odkazů. Pomůžete tak zkvalitnit tyto stránky pro další návštěvníky. Všechny přidané odkazy a texty ještě před jejich publikováním kontrolují administrátoři webu aby se zabránilo zveřejnění nekvalitních a 'off-topic' odkazů.
   V následujícím přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé citace z odkazovaných stránek - pro smysluplné a kompletní informace přejděte na odkazované stránky.
Ukázka se stránky: Kde se smí rozdělávat oheň?
Rozdělávání ohně odjakživa patří k tábornickým, chcete-li trampským, dovednostem. Většina z nás si neumí bez ohně, kolem kterého sedí parta kamarádů, představit žádný vandr či výpravu s tábornickým oddílem. Ale víme jaká pravidla a zákony platí při používání ohně v přírodě?  Většina našich kamarádů je zaskočena otázkou: Kde se smí rozdělávat oheň? a odpovídá: No přeci v bezpečné vzdálenosti od lesa, což není správná odpověď. V tomto článku se pokusíme popsat základní zákony (a vyhlášky) pro případné situace do kterých se můžete dostat. Tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody je zakázáno - v národních parcích (§ 16 odst. I písm...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Re: Kde se smí stanovat?
Kde se smí stanovat? No každopádně se nesmí hlavně rozdělávat oheň v lese. Jinak stanovat se nesmí v chráněných krajinných oblastech, jinde je to vesměs fuk - záleží spíš na tom, jak se na místě chováš. Když jdeš pěšky přes hory a večer si zalezeš do spacáku, kterej ráno zase sbalíš tak, že po Tobě zbyde maximálně slehlá tráva, tak Tě nikdo nebude honit ani v tý CHKO. Jestli hodláš stanovat několik dní na jednom místě s celu rodinou, tak to už nějaký následky zanechá, a v tom případě bych volila nějakej obyčejnej smrkovej les, kterej slouží jen jako pěstírna dřeva a není v něm co ničit...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Bezpečnost při ohni, požární ochrana
Obecné povinnosti a předpisy platí obecná povinnost účastnit se likvidace požáru a ohlašovací povinnost při zpozorování požáru sám hasit, jinak učinit poplach a zavolat požárníky (ohlašovací povinnost) povinnost ohlásit i malý požár, který byl ihned uhašen, požárnímu inspektorátu při vyzvání poskytnout dopravní prostředek, pohonné hmoty, telefon, nářadí, apod. zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a světlem na požárně nebezpečných místech (zejména v lese, v blízkosti stohů sena a slámy) nevhodnost kouření před dětmi popálení kapajícím igelitem a jinými hořlavými umělými hmotami, roztavenou pryskyřicí při výrobě loučí, pád do ohně při nekázni, ale i v mikrospánku na noční hlídce, atd. V místnostech nenechat bez dozoru rozpálená kamna, vařiče a jiné elektrické či žhavé zařízení, při odchodu zkontrolovat vypnutí všech spotřebičů, případně hlavních uzávěrů a vypínačů zákaz manipulace dětí s jakýmikoli hořlavými látkami I. a II. stupně hořlavé a snadno zápalné látky nevystavovat přímým slunečním paprskům a uchovávat na bezpečném místě (to platí i pro obyčejné sirky, které se mohou, pokud dlouho leží na slunci, pak samy - lehkým potřesem - vznítit v ruce, jsou z toho pak ošklivé popáleniny na rukou!) rozdělávání ohně a používání zápalek pouze pod dohledem odpovědné osoby a za přesně vymezených podmínek (např. kuchyňské ohniště na táborech) ukládat zápalky na takovém místě, aby k nim děti neměli volný přístup. Problém není jak si vyjednat výjimku pro letní tábor, ale provozování ohňů při jednodenních a vícedenních výpravách, zvlášť když se jedná o místa navštěvovaná poprvé nebo jednorázově...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Jak pálit listí a klest aby nehořelo
Jak postupovat při pálení hořlavého odpadu jako je suché listí nebo větve z prořezávek ovocných stromů abychom nemuseli volat hasiče? V Plzeňském kraji toto upravuje Nařízení Plzeňského kraje ze dne 16. 4. z roku 2002, které je stále v platnosti. Zde je přesně vymezeno, za jakých podmínek mohou fyzické a právnické osoby spalovat hořlavý odpad. Celé znění vyhlášky je dostupné např. na webových stránkách HZS Plzeňského kraje www.hzspk.cz...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Víte jak se chovat u slavnostního ohně?
Chování okolo ohně má svá nepsaná pravidla, která jsou většinou vyžadována a jejich porušením se nám v lepším případě dostane pověsti nezdvořáka, v horším případě můžeme být za trest vhozeni i do vody. Řekněme si něco o některých z nich. Ohniště pro slavnostní oheň je tvořeno vždy dvěma kruhy. V menším kruhu z velkých kamenů hoří vlastní oheň. Druhý, větší z drobnějších kamenů vyznačuje území, které je po zapálení ohně tabu. Do kruhu smí vstupovat jen ten, kdo oheň staví, ti, kdož jsou vybráni k jeho zapálení a posléze ten, kdo bude hořící oheň udržovat. Místo kolem táborového ohně se nazývá táborový kruh...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Zlevněné produkty v sekci Pomůcky na vaření v lese
Ukázka se stránky: Noci v přírodě
Půjdete s několika kamarády na výlet a shodnete se, že máte hlad a mohli byste udělat oheň aby jste se naobědvali. Vyberete si vhodné místo a povíte: Ovšem táboření o němž budu spát se týká především přespání v přírodě. Ano, čtete velice dobře! Spaní v lese, v táboře a prakticky kdekoli kde se dá. Především tam, kde nebude vaše pohodlná postýlka. Co se týče nevhodných míst k přespání zde v zásadě platí stejná pravidla jako u spaní ve stanu. Ovšem ve výběru vhodných míst máte mnohem více možností...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Kompletní informaci naleznete na této webové stránce ... (Zdroj: www.taborprodospele.estranky.cz)
Ukázka se stránky: Často kladené otázky a odpovědi | Rybářský revír
Dá se na přehradě postavit stan nebo bivak? Na přehradě se dá postavit malý stan, nebo rybářský bivak. Nejde zde stavět stany rodinného typu s ložnicemi a kuchyní. Může se na přehradě rozdělávat oheň? Oheň se může rozdělávat POUZE po domluvě s obsluhou a pouze ze dřeva které si sami dovezete ( nelze v okolí přhrady nic kácet ani sbírat). Obsluha vyhodnotí situaci ( blízkost lesa, pole atd.) a určí možnost rozdělání ohně. Grily jsou povoleny a několik je jich k zapůjčení přímo u obsluhy...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Tábornictví | Tábor Na ostrůvku
V lese najdi dle svého výběru vhodný kmen minimálního průměru 15 cm. V časovém limitu 15 minut z něj odřízni poleno dlouhé 50 cm. To pomocí sekyry a nože připrav ke spálení a třemi sirkami rozdělej oheň. Po uplynutí časového limitu 15 min nesmíš používat žádné nástroje, můžeš pouze přikládat, přičemž poleno musí shořet bezezbytku. Oheň se smí rozdělávat pouze na povolených místech (majitel pozemku, obecní úřad) a v místech k tomu určených a označených. Je zakázáno rozdělávat oheň v lese a do 50 metrů od okraje lesa, výjimku může povolit pouze majitel pozemku. Ohniště musí být ohraničeno nehořlavým materiálem (nepoužívat kameny z potoka, hrozí poranění štěpinou z kamene při puknutí kamene vlivem páry)...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ukázka se stránky: Příkazy, ustanovení a nařízení pro svátek
Rovněž je dovoleno přenášet z jedné kategorie prostoru do druhé a používat oheň, nikoli jen k přípravě jídla, ale i z jiných důvodů. Naši moudří, požehnané paměti přijali jako součást ústní tradice zásadu jestliže to bylo dovoleno pro přípravu jídla, je to dovoleno i k jiným účelům. Při rozdělávání ohně nesmíme skládat dříví na kameny, to je jako udělat stěny se stříškou nad nimi (zákaz stavění). Lze to však udělat se šinuj (změnou)- např. podržet dříví v ruce a podložit pod ně kameny. Obdobně chceme-li dát hrnec na kameny a rozdělat oheň- podržíme hrnec v ruce a podložíme pod něj kameny, nikoli nachystat nejdřív kameny a pak na ně postavit hrnec. O svátku nesmíme rozdmýchat oheň dmychadlem (měchy), protože to je použití odborného nástroje, což je o svátku zakázáno...
Uvedena je zde jen krátká ukázka informací, které na webové stránce naleznete. Pro kompletní informace přejděte na odkazovanou stránku. Citace zde uvedené jsou pouze pro vytvoření rámcové představy o obsahu stránky.
Ve výše uvedeném přehledu jsou uvedeny pouze nesouvislé úryvky a citace z odkazovaných stránek a ne kompletní a souvislý text. Jsou to často pouze věty vytržené z kontextu pro vytvoření představy o obsahu stránky. Pro zobrazení kompletní informace následuj příslušný odkaz pod textem.
Vyhledání dalších informací:
Custom Search
Zde můžete vložit návrh na zařazení nového odkazu:
 
Vaše jméno: 
 
Vaše mailová adresa: 
 
Webová adresa (URL): 
 

Důvod, proč bychom 
měli tuto stránku zařadit 
do seznamu: 
 
Antispam:  opište zobrazený kód (ochrana proti robotům):
 
Vyplňte prosím všechna pole i když nezbytná jsou pouze ta, která jsou označena červeně.
Upozorňujeme, že všechny odkazy a komentáře podléhají schválení.
Bez vyplněného jména, mailu, URL a antispamového kódu bude obsah odeslaného formuláře automaticky zahozen.
 
   
bod
Custom Search
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Alpbach
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Fügen
Ubytování v Rakousku
Ubytování v Rakousku
Görtschach

Dovolená Řecko

Copyright © 2011-2024 PRUVODCE.info - všechna práva vyhrazena         Zásady ochrany osobních údajů         Kontakt